Πώς η χρήση της ΤΝ μπορεί να ωφελήσει την κοινωνία;

Η ΤΝ μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια των διαδικασιών και της λήψης αποφάσεων, οδηγώντας σε βελτιωμένη ποιότητα ζωής και βιώσιμη ανάπτυξη. Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ (στα Αγγλικά): https://aiforgood.itu.int/how-using-ai-can-benefit-society/