Πρόγραμμα σπουδών για την Τεχνητή Νοημοσύνη από το MIT Media Lab

Ένα πρόγραμμα σπουδών δεοντολογίας της τεχνητής νοημοσύνης για μαθητές Γυμνασίου: Πρόγραμμα σπουδών για την Τεχνητή Νοημοσύνη από το MIT Media Lab (Robotis-edu)