Ανησυχίες των καταναλωτών: Απόρρητο, διαφάνεια και συναισθηματικότητα της ΤΝ

Έρευνα της Qualtrics φωτίζει τις στάσεις των καταναλωτών και τη δυσπιστία προς την ΤΝ: Σημαντικές ηθικές εκτιμήσεις σχετικά με τον ρόλο της ΤΝ σε νομικά, ιατρικά και οικονομικά θέματα. Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ (στα Αγγλικά): https://aimagazine.com/articles/ai-privacy-transparency-and-emotionality-consumer-concerns