Ενδυνάμωση της ψηφιακής γενιάς: Γεφύρωση του χάσματος στην διαδικτυακή προστασία

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, το Διαδίκτυο έχει γίνει σωσίβιο, ειδικά για τα παιδιά και τους νέους που αντιμετωπίζουν βία, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός σύνδεσης. Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ (στα Αγγλικά): https://aiforgood.itu.int/empowering-the-digital-generation-bridging-the-gap-in-online-protection/