Η ΤΝ και η μηχανική μάθηση μεταμορφώνουν τις τηλεπικοινωνίες 5G

Η TN γίνεται απαραίτητη σε διάφορους τομείς σπουδών: Υγεία, Κλιματική Αλλαγή, Ρομποτική, Ψηφιακός Μετασχηματισμός για να αναφέρουμε μερικούς. Ένα από τα πεδία όπου η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών εξερευνά λύσεις TN και μηχανικής μάθησης είναι η εφαρμογή τους σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών, ειδικά γύρω από την παγκόσμια ανάπτυξη των υπηρεσιών 5G. Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ (στα Αγγλικά): https://aiforgood.itu.int/ai-and-machine-learning-transforming-5g-telecommunications/