Πώς η χωρίς αποκλεισμούς ΤΝ μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία οικονομικής ασφάλειας για κοινότητες χαμηλού εισοδήματος

Η οικονομική ανασφάλεια είναι μια τρομακτική πραγματικότητα την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν τα άτομα με χαμηλά εισοδήματα. Τα συστημικά εμπόδια στη χρηματοοικονομική ένταξη είναι σοβαρά. Η Change Machine, ένας μη κερδοσκοπικός τεχνολογικός οργανισμός, αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα κατά μέτωπο. Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ (στα Αγγλικά): https://aiforgood.itu.int/how-inclusive-ai-can-help-build-financial-security-for-low-income-communities/