Πώς η TN μπορεί να ενισχύσει την ψηφιακή ένταξη: κανένας δε μένει πίσω ή εκτός σύνδεσης

Η ΤΝ μαζί με άλλες ψηφιακές τεχνολογίες έχουν τη δύναμη να οδηγήσουν τις αλλαγές προς μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι επωφελούνται από τη χρήση της. Από την άρση των φραγμών προσβασιμότητας έως τη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την αύξηση της ικανότητας των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, η ΤΝ μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής σε παγκόσμια κλίμακα. Δυστυχώς, οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν είναι προσβάσιμες σε όλους. Ως εκ τούτου, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, εάν δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, η άνιση πρόσβαση να επιδεινώσει τις υπάρχουσες παγκόσμιες ανισότητες. Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ (στα Αγγλικά): https://aiforgood.itu.int/how-ai-can-boost-digital-inclusion-leaving-no-one-behind-or-offline/