Πώς να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της φιλοδοξίας και της πραγματικότητας της ΤΝ

Μια έρευνα της Fivetran τόνισε ότι ενώ οι φιλοδοξίες τεχνητής νοημοσύνης των οργανισμών είναι μελλοντικές, η πραγματικότητα αμαυρώνεται από δυσπιστία – αφήνοντας δαπανηρές συνέπειες. Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ (στα Αγγλικά): https://aimagazine.com/articles/how-to-bridge-the-gap-between-ai-ambition-and-reality