Πώς να καταστεί δυνατή η χρήση προεπισημασμένων δεδομένων για αλγόριθμους TN με απαιτήσεις υψηλής ποιότητας

Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε προσεκτικά τους κρυμμένους κινδύνους και την πολυπλοκότητα της χρήσης προεπισημασμένων δεδομένων που μπορούν να συναντηθούν κατά την αυτοματοποίηση της διαδικασίας επισήμανσης και πώς μπορεί να βελτιστοποιηθεί. Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ (στα Αγγλικά): https://www.ai4europe.eu/news-and-events/news/development/resources/how-make-it-possible-use-pre-labeled-data-ai-algorithms