Ρομποτική και ΤΝ για την πρόβλεψη και την καταπολέμηση των πυρκαγιών

Με την υπερθέρμανση του πλανήτη, οι πυρκαγιές γίνονται πιο συχνές και έντονες. Τα τρέχοντα συστήματα διαχείρισης κινδύνου δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένα για να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο αριθμό πυρκαγιών. Νέες τεχνολογίες, όπως ρομπότ και drones με ΤΝ, έχουν τη μεγάλη δυνατότητα να φέρουν επανάσταση στην πυρόσβεση. Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ (στα Αγγλικά): https://aiforgood.itu.int/robotics-and-ai-to-predict-and-fight-wildfires/