Τα πανεπιστήμια θέλουν να διασφαλίσουν ότι το προσωπικό και οι φοιτητές είναι γνώστες της ΤΝ

Τα πανεπιστήμια αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη σημασία του εξοπλισμού των σπουδαστών και του προσωπικού τους με δεξιότητες παιδείας ΤΝ για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις στη διδασκαλία και τη μάθηση. Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ (στα Αγγλικά): https://www.artificialintelligence-news.com/2023/07/04/universities-ensure-staff-and-students-ai-literate/