ΤΝ στη δράση: Προστασία της βιοποικιλότητας και ενίσχυση των προσπαθειών διατήρησης

Οι επιστήμονες αναζητούν λύσεις για την καλύτερη παρακολούθηση της βιοποικιλότητας του πλανήτη μας και την υποστήριξη της δράσης για το κλίμα. Οι τεχνολογίες ΤΝ είναι χρήσιμες για την κλιμάκωση των τρεχουσών λύσεων καθώς και για την καινοτομία με νέες προσεγγίσεις που καλύπτουν το χρόνο και το χώρο. Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ (στα Αγγλικά): https://aiforgood.itu.int/ai-in-action-protecting-biodiversity-and-aiding-conservation-efforts/