5 τρόποι με τους οποίους η ΤΝ μπορεί να προστατεύσει τον πλανήτη μας

5 τρόποι με τους οποίους η TN μπορεί να παίξει βασικό ρόλο στην προστασία της Γης. Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ (στα Αγγλικά): https://aiforgood.itu.int/5-ways-artificial-intelligence-can-protect-our-planet/