7 καινοτομίες TN που βοηθούν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Pαγδαίες πρόοδοι στην TN τις πράσινες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τη ρομποτική προσφέρουν ελπίδα στον αγώνα μας κατά της κλιματικής αλλαγής. Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ (στα Αγγλικά): https://aiforgood.itu.int/7-ai-innovations-helping-to-combat-climate-change/